Termoizolatii polistiren

FENOMENUL PUNŢILOR TERMICE ŞI ELIMINAREA ACESTORA

Principalul scop al sistemului de izolare termică constă în eliminarea „punţilor termice”, care sunt principala cauză a pierderilor de căldură la clădiri şi a formării mucegaiului, petelor şi a condensului pe pereţi. Natura si proprietăţile materialelor de construcţie şi prezenţa a cel puţin unui strat izolant condiţionează comportamentele termice şi higrometrice ale clădirilor şi confortul ambiental. O izolare termică necorespunzătoare are ca şi consecinţă creşterea pierderilor de
căldură în zonele unghiurilor externe, arhitravelor şi stâlpilor de susţinere, provocând scăderea temperaturii suprafeţelor interne şi în acelaşi timp apare formarea condensului şi mucegaiului,
care compromit integritatea şi salubritatea spaţiilor interioare.
Izolarea termică a unui edificiu însemnă optimizarea performanţelor energetice în condiţii de iarnă şi de vară, creând un înveliş care, din punctul de vedere al greutăţii, nu încarcă structura, are o rezistenţă ridicată la lovire, la acţiunea factorilor de mediu, la îngheţ, la oscilaţii termice bruşte, la pătrunderea apei şi la uzură.
În general sistemul de izolare termică prevede aplicarea, pe faţadele exterioare ale clădirilor, de panouri izolante, lipite şi fixate cu dibluri, cu plasă de armătură, nivelarea şi protecţia cu produse de finisaj. Adezivul este partea din sistem care trebuie să reziste celor mai mari solicitări şi prin urmare trebuie să aibă o componentă elastică adecvată, care să împiedice deformările induse de diferenţele de temperatură.
Produsele de finisaj, în afară de conferirea aspectului estetic dorit, trebuie să asigure protecţie împotriva factorilor de mediu, dar în acelaşi timp să garanteze permeabilitate la vaporii de apă, responsabili pentru formarea condensului.

Top